Aktualności

Aktualności

31 03 2023
Na podstawie ustawy ochrony środowiska, ustawy antysmogowej oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rozpoczynają się kontrole źródeł Ciepła (pieców) oraz zbiorników bezodpływowych (szamb i przydomowych oczyszczalni ściek... Pokaż więcej...
Strona 1 z 3