Urząd Gminy Cieszków

Urząd Gminy Cieszków

Dane teleadresowe Urzedu Gminy w Cieszkowie:

Urząd Gimny Cieszków
Adres: ul.Grunwaldzka 41, 56-330 Cieszków, woj. dolnośląskie
Telefony: 71 38 48 102 oraz 
71 38 48 182
Faks: 
71 38 48 102
E-mail:   sekretariat@ug.cieszkow.pl
Biuletyn informacji publicznej:   www.bip.cieszkow.pl

Strona oficjalna:   www.cieszkow.pl

Numer konta do wpłat:
BS Cieszków
73 9582 1010 2001 0100 0156 0001


Struktura organizacyjna:

Wójt Gminy Cieszków

MAREK WARKOCZ

Z-ca Wójta Gminy Cieszków / Sekretarz Gminy Cieszków

Władysław Szydełko

Skarbnik Gminy Cieszków

Hubert Czerwiński

Referat Organizacyjno-Administracyjny

Kierownik referatu, działalność gospodarcza i kadry

Marta Jakubczyk

Sekretariat

Alicja Malinowska

Radca prawny

Katarzyna Kurek

Inspektor ds. obrony cywilnej, spraw obronnych i funduszu sołeckiego
oraz pełnomocnik wójta ds. uzależnień

Renata Kląskała

Zastępca kierownika USC, promocja, informatyka

Artur Maryjowski

Podinspektor ds. obsługi biura rady

Marta Mądrecka

Referat finansowy

Skarbnik gminy

Hubert Czerwiński

Kierownik referatu, główny księgowy

Mariola Michalak

Referent finansowy (woda)

Beata Dymarska

Podinspektor finansowy (wymiar podatków i opłat)

Beata Stanowska

Inspektor finansowy (wymiar podatków i opłat)

Beata Malec

Inspektor finansowy

Violeta Benkiewicz

Inspektor finansowy

Mariola Baczyńska

Referent finansowy

Lidia Elias

Referat obywatelski

Kierownik referatu, Kierownik USC

Justyna Mujta

Ewidencja ludności, dowody osobiste i sprawy wojskowe 

Justyna Mujta

Podinspektor ds. oświaty

Katarzyna Niedbała

Referat rozwoju, nieruchomości i środowiska

Kierownik referatu. Inwestyce, fundusze zewnętrzne i zamówienia publiczne.

Marta Kauch

Inspektor ds. rolnictwa, leśnictwa, gospodarki nieruchomościami;
Pracownik biura terenowego "Eko siódemki"

Beata Pachurka

Referent ds. budownictwa, gospodarki przestrzennej i inwestycji

Katarzyna Całkowska

Inspektor ds. ochrony środowiska

Tomasz Krawiec

Referent ds. budownictwa i inwestycji Magdalena Olszewska-Bania

Samodzielne stanowisko

Inspektor ds. wodociągów, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

Zygmunt Hutta

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Krzysztof Petrykiewicz

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnej

Agata Kondratowicz