Kościół Świętego Macieja w Trzebicku

Kościół Świętego Macieja w Trzebicku

Kościół św. Macieja - powstanie datowane na 1672, wykonany z drewna, zabytek  wpisany w dniu 23.02.1959 do Rejestru Zabytków Województwa Dolnośląskiego pod numerem 498 . Stan bardzo dobry.

Kościół pod wezwaniem świętego Macieja w Trzebicku jest rzadkim już dzisiaj przykładem drewnianego budownictwa sakralnego. Wznosi się malowniczo na wzgórzu, a jego południowe ściany ocieniają okazałe dęby rosnące na otaczającym świątynię cmentarzu. Budowlę o konstrukcji zrębowej, krytą gontem, z trzech stron ujmują niskie podcienie czyli soboty. Legenda wiąże początki kościoła z misjonarska działalnością świętego Wojciecha, który miał się tu zatrzymać w drodze do Prus . Za rok powstania budowli przyjmuje się  jednak datę 1672, choć z pewnością powstała ona na miejscu istniejącej wcześniej świątyni.W jednonawowym wnętrzu wyróżnia się manierystyczna ambona oraz wczesnobarokowy ołtarz główny z 1678 r., w którym umieszczono obraz z wyobrażeniem świętej Rodziny. Na uwagę zasługuje też epitafium Melchiora i Urszuli von Gafron prezentujące liczne przedstawienia herbów. Najstarszym elementem wyposażenia kościoła jest spiżowy dzwon , umieszczony na wieży kościoła, z której roztacza się wspaniały widok na Dolinę Baryczy.