Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Cieszkowie

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Cieszkowie

Dworski, barokowy Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Cieszkowie -  wybudowany na planie krzyża w 1753, ufundowany przez księżną Katarzynę z rodu Sapiehów.
Ponadto na terenie gminy znajdują się kilka cmentarzy. Najstarszy z nich to poewangelicki cmentarz z przełomu XVII i XIX wieku w Cieszkowie. W miejscowości tej znajduje się również cmentarz rodowy właścicieli Cieszkowa z początków XX wieku.

Niezbyt duża, ale piękna barokowa świątynia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, o której utarło się mówić „perła śląskiego późnego baroku”, wzniesiona została w 1753r. przez księżną Katarzynę Ludwikę z Sapiehów. Autorem projektu był śląski architekt Marcin Karol Frantz. Obecnie kościół parafialny, niegdyś pełnił funkcję kościoła dworskiego, a po śmierci fundatorki stał się jej mauzoleum.   W eksponowanych miejscach budowli pojawiają się herby związane z księżną- -w okazałym kartuszu herbowym w środkowej części fasady -herb Lis,  Łodzia, Rawa oraz herb Lis  na hełmach wież.Centrum późnobarokowego wnętrza rozświetla kopuła z latarnią, wsparta na potężnych filarach. Na nich to umieszczone zostały symetrycznie ambony.W bogatym wystroju świątyni przeważają obrazy poświęcone życiu Marii, której rysów twarzy użyczyła fundatorka. Nie zabrakło w nim także patronów księżnej i jej dzieci: św. Katarzyny Aleksandryjskiej, św. Jadwigi, św. Jana Nepomucena i św. Judy Tadeusza. Pełne dynamicznego ruchu rzeźby ołtarzowe przedstawiają św. Annę i Joachima oraz świętych  misjonarzy. Całości wyrazu dopełniają rokokowe motywy dekoracyjne wzbogacające elementy architektury i wyposażenie.