Jawor

Jawor

Jest to wieś położona 125 m n.p.m., na południe od Cieszkowa. Zabudowa wsi pochodzi z okresu osadnictwa pruskiego, niektóre zabudowania pochodzą z XIX wieku. Na południowy wschód od wsi znajduje się dawny, dziś bardzo zaniedbany, cmentarz wojenny. Niemiecka nazwa wsi brzmiała „Erlgund”.