Projekt programu usuwania wyrobów zawierających azbest