Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe

2024
 

====================================================================

2022

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w "Otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych Gminy Cieszków w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej" - zarządzenie nr 201/2022
(szczegóły w linku do strony BIP)

====================================================================

2021

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w "Otwartym konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych Gminy Cieszków w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej" - zarządzenie nr 132/2021
(szczegóły w linku do strony BIP)


======================================

=> Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

=> Uchawała nr XXVII/186/20 z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Cieszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolonatriacie na rok 2021"

=> Zaktualizowany plan i kosztorys
=> Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych Gminy Cieszków w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - zarządzenie nr 132/2021

2020

Zaproszenie do złożenia wniosku opisującego planowane zadania do wykonania w 2021 r.:

  


==========================================================

Ogłoszenia otwartego konkursu na realizację w roku 2020 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Cieszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2019r.
==========================================================================================

2019
Ogłoszenia otwartego konkursu na realizację w roku 2019 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:


================================2018

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez ZHP Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Powiatu Trzebnickiego:
1. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez - ZHP Chorogiew Dolnośląska, Hufiec Powiatu Trzebnickiego.
Załącznik nr 1.
Załącznik nr 2.

2017

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez ZHP Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Powiatu Trzebnickiego:
1. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez - ZHP Chorogiew Dolnośląska, Hufiec Powiatu Trzebnickiego. Załącznik nr 1.