Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe

2020

Zaproszenie do złożenia wniosku opisującego planowane zadania do wykonania w 2021 r.:
  
==========================================================


Ogłoszenia otwartego konkursu na realizację w roku 2020 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez ZHP Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Powiatu Trzebnickiego:
1. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez - ZHP Chorogiew Dolnośląska, Hufiec Powiatu Trzebnickiego.
Załącznik nr 1.