Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe

2021

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w "Otwartym konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych Gminy Cieszków w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej" - zarządzenie nr 132/2021
(szczegóły w linku do strony BIP)


======================================

=> Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

=> Uchawała nr XXVII/186/20 z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Cieszków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolonatriacie na rok 2021"

=> Zaktualizowany plan i kosztorys
=> Otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych Gminy Cieszków w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - zarządzenie nr 132/2021

2020

Zaproszenie do złożenia wniosku opisującego planowane zadania do wykonania w 2021 r.:

  


==========================================================


Ogłoszenia otwartego konkursu na realizację w roku 2020 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez ZHP Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Powiatu Trzebnickiego:
1. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez - ZHP Chorogiew Dolnośląska, Hufiec Powiatu Trzebnickiego.
Załącznik nr 1.