Usuwanie wyrobów zawierających azbest w roku 2018

Usuwanie wyrobów zawierających azbest w roku 2018

Usuwanie azbestu z terenu gminy Cieszków  w roku 2018 zrealizowano przy pomocy finansowej Gminy Cieszków przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Łączna wartość dofinansowania to 3722,62 zł (w tym dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - 3164,22 zł).
Efektem współdziałania było zutylizowanie 8,69 Mg wyrobów zawierających azbest.