Jankowa

Jankowa

Jest to wieś położona 121 m n.p.m., na południowy wschód od Cieszkowa. Za wsią, w kierunku Średziny i Nowego Zamku, znajduje się dawny cmentarz ewangelicki z około 1850 roku. W parku, przy skrzyżowaniu dróg Milicz – Trzebicko – Tworzymirki, zachował się bunkier z okresu międzywojennego. Za panowania niemieckiego wieś nazywała się „Entkawe Jantkawe”.