„Przebudowa drogi skracającej dystans do infrastruktury społecznej, jednocześnie będącej łącznikiem rekreacyjnym udostępniającym infrastrukturę turyst