Góry

Góry

To wieś położona 140 m n.p.m., na skraju Wysoczyzny Leszczyńskiej. Na wschód od wsi znajduje się grodzisko, w odległości 210 m od drogi od Trzebicka. Średnica majdanu wynosi 70 m, są wały o konstrukcji ziemno – drewnianej i kamiennej, o wysokości 3-4 m i szerokości 8-20 m. Znaleziono tu licznefragmenty naczyń glinianych. Przy drodze prowadzącej na południe wsi znajduje się dawny cmentarz ewangelicki z połowy XIX wieku. Cmentarz był użytkowany do początku lat 60., a w 1962 został zamknięty. Jak inne wioski w regionie – do 1945 roku miejscowość była pod wpływami niemieckimi i nosiła nazwę Guhre.