Opłaty za odpady

Opłaty za odpady

- Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie uiszczana co miesiąc, do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

- Opłatę należy wpłacić na indywidualny numer konta, który zostanie przypisany do poszczególnych właścicieli nieruchomości. O przyznanym numerze konta oraz wysokości opłaty właściciele nieruchomości zostaną poinformowani w oddzielnym piśmie.

Uprzejmie informujemy, iż  w związku z uchwałą Zgromadzenia Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA nr V/27/2013 przysługuje obniżona opłata na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie. W celu uzyskania obniżonej opłaty należy złożyć oświadczenie, które dostepne jest na stronie www.eko7.krotoszyn.pl w zakładce Deklaracje/Oświadczenia bądź pobrać je osobiście w siedzibie Związku lub w biurach terenowych Związku.

----------------------------------

W ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości może w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych BEZPŁATNIE oddać:

W ilości nieograniczonej:

1) Selektywnie zbierane odpady komunalne tj. papier i tekturę (makulaturę), tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło;
2) Meble oraz odpady wielkogabarytowe;
3) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w całości (pochodzący z gospodarstw domowych);
4) Odpady zielone, odpady komunalne ulegające biodegradacji;
5) Zużyte baterie i akumulatory.

W ilości ograniczonej:
(łącznie na każdą zadeklarowaną osobę)

1) Przeterminowane leki i chemikalia w ilości do 10 kg rocznie;
2) Odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 150 kg rocznie;
3) Zużyte opony w ilości do 6 sztuk rocznie.

 PUNKTY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

1) KROTOSZYN, UL.CEGLARSKA 45, czynne codziennie w godz. 8:00 - 16:00 oraz w każdą sobotę w godz 9:00 - 14:00 (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)

mapa1

2) KOBYLIN, RZEMIECHÓW 23 (droga z Kobylina na Baszków), czynne we wtorki i czwartki w godz. 8:00 - 16:00 oraz w każdą sobotę w godz 9:00 - 14:00 (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)

mapa2