Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Komunikat Starosty Milickiego
ws. funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego od dnia 4 maja 2021 r.


            Informuję że, od dnia 4 maja 2021 r., wznowiona zostaje stacjonarna obsługa
w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w Miliczu, Krośnicach i Cieszkowie.

            Otwarcie punktów stacjonarnych nie oznacza jednak rezygnacji z reżimu sanitarnego.
Aby zachować zasady bezpieczeństwa zarówno klientów, jak i prawników dyżurujących
w punktach, nadal obowiązują wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.

            Osoba, która chce skorzystać z porady, zobowiązana jest umówić się na wizytę dzwoniąc pod numer 
tel. 798 211 377  (od poniedziałku do piątku w godzinach o 9 do 14)
lub poprzez stronę internetową https://np.ms.gov.pl

            W punkcie porad prawnych powinna znajdować się jedna osoba korzystająca
z porady, w uzasadnionych  przypadkach prawnik może wyrazić zgodę na to, żeby w punkcie znajdowało się więcej osób (w szczególności dotyczy to osób towarzyszących osobom niepełnosprawnym).

            Osoba, która zostanie umówiona na wizytę przed przybyciem zobowiązana jest
do zapoznania się z Zasadami bezpieczeństwa w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w związku z zapobieganiem
i zwalczaniem zakażenia koronawirusem
.

 

Starosta Milicki

/-/ Sławomir Strzelecki

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM I ZWALCZANIEM

ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

 

W LOKALU, W KTÓRYM UMIEJSCOWIONY JEST PUNKT:

 1. Może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą przebywać w lokalu punktu osoby, które są chore, przebywają z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 2. W pomieszczeniu, w którym ma miejsce świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej, nie powinny przebywać osoby postronne, inne niż te, które stawiły się w celu zapisu lub uzyskania pomocy.
 3. Do punktu nie powinno się przynosić zbędnych rzeczy.
 4. Każda osoba korzysta z własnych, o ile to możliwe, niezbędnych jej przyborów,  przedmiotów (długopisy, notatki itp.). Konieczna jest dezynfekcja przedmiotów używanych wspólnie, jeżeli nie są to materiały jednorazowe. Nie należy pożyczać przedmiotów od innych osób.
 5. W budynku, w którym ulokowany jest punkt należy przestrzegać dystansu społecznego między osobami, określonego przepisami prawa, wynoszącego przynajmniej 2 metry od drugiej osoby.

 

ZASADY OCHRONY INDYWIDUALNEJ

 

 1. Czekając na wejście do punktu, w którym świadczona jest pomoc powinno się zachować odstęp minimum 2 metrów oraz mieć osłonięte usta i nos.
 2. Do punktu, w którym świadczona jest pomoc mogą wejść wyłącznie osoby
  z osłoną na usta i nos (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
 3. Zasada zakrywania ust i nosa powinna obowiązywać na terenie całego obiektu.

Jeśli z jakiegoś powodu osłona na nos i usta musi zostać zdjęta należy przestrzegać bezwzględnie 2 metrowego odstępu od innych osób.

 1. Wszystkie osoby wykonujące zadania w punkcie, a także osoby, które stawiły się w celu zapisu lub uzyskania pomocy powinny mieć zakryte usta i nos.
 2. Przed wejściem do punktu wszystkie osoby powinny zdezynfekować ręce lub założyć rękawiczki.

 Lista podmiotów nieodpłatnego poradnictwa

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub doświadczają trudności w komunikowaniu się mogą uzyskać nieodpłatne porady również za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, internet), przez zorganizowanie wizyty w ich miejscu zamieszkania lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Lista podmiotów nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców powiatu milickiego

=================================================================
Dyżury specjalistyczne - lista

=================================================================

 

Mediacja

 1. Wtorki w godz. 14:00 - 18:00 w punkcie w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 16 - radca prawny Paweł Klimek
 2. Piątki w godz. 09.00-13.00 w punkcie w Żyrakowie (powiat dębicki)
 3. Poniedziałki w godz. 09.00-13.00 w punkcie w Pilznie (powiat dębicki)
 4. Wtorki w godz. 08.00-12.00 w punkcie w Tarnobrzegu
 5. Wtorki w godz. 07.30-11.30 w punkcie w Wiśniowej (powiat strzyżowski)
 6. Wtorki w godz. 08.00-12.00 w punkcie Jasienica Rosielna (powiat brzozowski)
 7. Poniedziałki w godz. 12.00-16.00, wtorki w godz. 08.00-12.00 oraz środy w godz. 08.00-12.00 w punkcie w miejscowości Nozdrzec (powiat brzozowski)
 8. Środy 15.45-19.45 w punkcie w Sanoku
 9. Poniedziałki w godz. 08.00-12.00 w punkcie w Lesku
 10. Środy w godz. 12.00-16.00 w punkcie Ustrzykach Dolnych
 11. Wtorki w godz. 12.00-16.00 w punkcie w Siemiatyczach
 12. Środy w godz. 11.30-15.30 w punkcie w Suwałkach
 13. Wtorki w godz. 15.00-19.00 w punkcie w powiecie Oleckim

 

Pomoc ofiarom przemocy, przede wszystkim wobec kobiet i dzieci

 1. Środy w godz. 14.15-16.15 w punkcie w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 40
 2. Poniedziałki w godz. 15.45-19.45 w punkcie w Sanoku
 3. Czwartki w godz. 09.00-13.00 w punkcie w Żyrakowie (powiat dębicki)
 4. Wtorki w godz. 09.00-13.00 w punkcie w Pilznie (powiat dębicki)
 5. Środy w godz. 09.00-13.00 w punkcie w Tarnobrzegu
 6. Środy w godz. 07.30-11.30 w punkcie w miejscowości Czudec (powiat strzyżowski)
 7. Środy w godz. 08.00-12.00 w punkcie Jasienica Rosielna (powiat brzozowski)
 8. Środy w godz. 15.00-19.00 w punkcie w Lesku
 9. Piątki w godz. 12.30-16.30 w punkcie w Ustrzykach Dolnych
 10. Piątki w godz. 08.00-12.00 w punkcie w Siemiatyczach
 11. Wtorki w godz. 11.30-15.30 w punkcie w powiecie Suwalskim
 12. Czwartki w godz. 13.30-17.30 w punkcie w powiecie Oleckim

 

 

Pomoc rodzinom wychowującym dzieci z niepełnosprawnością

 1. Poniedziałki w godz. 14.15-16.15 w punkcie w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 40
 2. Piątki w godz. 08.00-12.00 w punkcie w Zagórzu (powiat sanocki)
 3. Wtorki w godz. 08.00-12.00 w punkcie w Lesku
 4. Czwartki w godz. 12.00-16.00 w punkcie w Ustrzykach Dolnych
 5. Czwartki w godz. 08.00-12.00 w punkcie w Siemiatyczach
 6. Poniedziałki w godz. 11.30-15.30 w punkcie w powiecie Suwalskim

 

Kredyty frankowe

 1. Czwartki w godz. 12.00-16.00 w punkcie w Gryficach przy  ul. Koszarowej 4

 

 

Prawo rodzinne

 1. Czwartki w godz. 12.00-16.00 w punkcie w Gryficach przy  ul. Koszarowej 4
 2. Poniedziałki w godz. 12.00-16.00 w punkcie w Płotach (powiat gryficki) przy Placu Konstytucji 3 Maja 1
 3. Piątki w godz. 09.00-13.00 w punkcie w Żyrakowie (powiat dębicki)
 4. Poniedziałki w godz. 09.00-13.00 w punkcie w Pilznie (powiat dębicki)
 5. Wtorki w godz. 08.00-12.00 w punkcie w Tarnobrzegu
 6. Wtorki w godz. 07.30-11.30 w punkcie w Wiśniowej (powiat strzyżowski)
 7. Wtorki w godz. 08.00-12.00 w punkcie Jasienica Rosielna (powiat brzozowski)
 8. Wtorki w godz. 15.00-19.00 w punkcie w powiecie Oleckim
 9. Poniedziałki w godz. 12.00-16.00 i 16.00-20.00 w punkcie w Suwałkach przy ul. Kościuszki 71

 

 

Prawo spadkowe

 1. Piątki w godz. 12.00-16.00 w punkcie w Karnicach (powiat gryficki) przy ul. Osiedlowej 18
 2. Środy w godz. 12.00-16.00 w punkcie w Trzebiatowie przy ul. Daszyńskiego 26
 3. Poniedziałki w godz. 09.00-13.00 w punkcie w Żyrakowie (powiat dębicki)
 4. Środy w godz. 09.00-13.00 w punkcie w Pilznie (powiat dębicki)
 5. Poniedziałki w godz. 10.00-14.00 w punkcie w Tarnobrzegu
 6. Poniedziałki w godz. 07.30-11.30 w punkcie w Niebylcu (powiat strzyżowski)
 7. Poniedziałki w godz. 08.00-12.00 w punkcie Jasienica Rosielna (powiat brzozowski)
 8. Piątki w godz. 15.00-19.00 w punkcie w powiecie Oleckim

 

Spory z instytucjami finansowymi

 1. Środy w godz. 15:00-19:00 w punkcie w Sosnowcu, ul. Baczyńskiego 14. Radca prawny Łukasz Łazaj

 

Prawo ubezpieczeń

 1. Poniedziałki w godz. 13.00-17.00 oraz w piątki w godz.09.00-13.00  w punkcie w Mławie

 

Prawo podatkowe

 1. Środy w godz. 07.30-11.30 w punkcie w Dzierzgowie  (powiat mławski)

 

Prawo karne

 1. Środy w godz. 07.30-11.30 w punkcie w Dzierzgowie  (powiat mławski)

 

Ochrona danych osobowych

1. Poniedziałki w godz. 09.00-13.00 w punkcie w Jeżewie (powiat świecki)

 

Prawo własności

1. Czwartki w godz. 12.00-16.00 w punkcie w Gryficach przy  ul. Koszarowej 4

 

Upadłość konsumencka

1. Wtorki w godz. 12.00-16.00 i 16.00-20.00 w punkcie w Suwałkach przy ul. Kościuszki 71

2. Wtorki w godz. 12.00-16.00 w punkcie w Świebodzinie

Pomoc osobom zadłużonym

1. Wtorki w godz. 12.00-16.00 w punkcie w powiecie Świebodzinie

 

Prawo pracy

1. we wtorki w godz. od 13.00 do 17.00, w punkcie we Wschowie przy ul. Staroleszczyńskiej 13