Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Komunikat Starosty Milickiego
ws. funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego od dnia 4 maja 2021 r.

Informujemy, że w dniu 4 czerwca br. (piątek) porady w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w Miliczu i Krośnicach udzielane będą telefonicznie.

            Informuję że, od dnia 4 maja 2021 r., wznowiona zostaje stacjonarna obsługa
w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w Miliczu, Krośnicach i Cieszkowie.

            Otwarcie punktów stacjonarnych nie oznacza jednak rezygnacji z reżimu sanitarnego.
Aby zachować zasady bezpieczeństwa zarówno klientów, jak i prawników dyżurujących
w punktach, nadal obowiązują wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.

            Osoba, która chce skorzystać z porady, zobowiązana jest umówić się na wizytę dzwoniąc pod numer 
tel. 798 211 377  (od poniedziałku do piątku w godzinach o 9 do 14)
lub poprzez stronę internetową https://np.ms.gov.pl

            W punkcie porad prawnych powinna znajdować się jedna osoba korzystająca
z porady, w uzasadnionych  przypadkach prawnik może wyrazić zgodę na to, żeby w punkcie znajdowało się więcej osób (w szczególności dotyczy to osób towarzyszących osobom niepełnosprawnym).

            Osoba, która zostanie umówiona na wizytę przed przybyciem zobowiązana jest
do zapoznania się z Zasadami bezpieczeństwa w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w związku z zapobieganiem
i zwalczaniem zakażenia koronawirusem
.

 

Starosta Milicki

/-/ Sławomir Strzelecki

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM I ZWALCZANIEM

ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

 

W LOKALU, W KTÓRYM UMIEJSCOWIONY JEST PUNKT:

 1. Może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą przebywać w lokalu punktu osoby, które są chore, przebywają z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 2. W pomieszczeniu, w którym ma miejsce świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej, nie powinny przebywać osoby postronne, inne niż te, które stawiły się w celu zapisu lub uzyskania pomocy.
 3. Do punktu nie powinno się przynosić zbędnych rzeczy.
 4. Każda osoba korzysta z własnych, o ile to możliwe, niezbędnych jej przyborów,  przedmiotów (długopisy, notatki itp.). Konieczna jest dezynfekcja przedmiotów używanych wspólnie, jeżeli nie są to materiały jednorazowe. Nie należy pożyczać przedmiotów od innych osób.
 5. W budynku, w którym ulokowany jest punkt należy przestrzegać dystansu społecznego między osobami, określonego przepisami prawa, wynoszącego przynajmniej 2 metry od drugiej osoby.

 

ZASADY OCHRONY INDYWIDUALNEJ

 

 1. Czekając na wejście do punktu, w którym świadczona jest pomoc powinno się zachować odstęp minimum 2 metrów oraz mieć osłonięte usta i nos.
 2. Do punktu, w którym świadczona jest pomoc mogą wejść wyłącznie osoby
  z osłoną na usta i nos (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
 3. Zasada zakrywania ust i nosa powinna obowiązywać na terenie całego obiektu.

Jeśli z jakiegoś powodu osłona na nos i usta musi zostać zdjęta należy przestrzegać bezwzględnie 2 metrowego odstępu od innych osób.

 1. Wszystkie osoby wykonujące zadania w punkcie, a także osoby, które stawiły się w celu zapisu lub uzyskania pomocy powinny mieć zakryte usta i nos.
 2. Przed wejściem do punktu wszystkie osoby powinny zdezynfekować ręce lub założyć rękawiczki.

 Lista podmiotów nieodpłatnego poradnictwa

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub doświadczają trudności w komunikowaniu się mogą uzyskać nieodpłatne porady również za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, internet), przez zorganizowanie wizyty w ich miejscu zamieszkania lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.