Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 oraz z 2020 r. poz. 875) nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

            W okresie stanu epidemii od dnia 13 marca 2020 r. do odwołania została zawieszona na terenie powiatu milickiego stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

            Osoby, które chcą uzyskać pomoc prawną mogą ją otrzymać wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail, komunikator internetowy)
po wcześniejszej rezerwacji wizyty pod numerem telefonu 798 211 377.

            Osoby uprawnione obecnie nie są zobowiązane do składania pisemnych oświadczeń wymaganych przepisami prawa w celu skorzystania z bezpłatnych usług prawnych.

            Więcej informacji pod numerem telefonu: 798 211 377.wniosek-zgloszenie-porady-na-odleglosc.docx

wniosek-zgloszenie-porady-na-odleglosc.pdf
Szczegółowe informacje:  Plakat nr 2_2019(1).pdf

Lista podmiotów nieodpłatnego poradnictwa

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub doświadczają trudności w komunikowaniu się mogą uzyskać nieodpłatne porady również za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, internet), przez zorganizowanie wizyty w ich miejscu zamieszkania lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.