Położenie i charakterystyka

Położenie i charakterystyka

Gmina Cieszków położona jest w północno – wschodniej części województwa dolnośląskiego, w powiecie milickim. Od południa  graniczy z gminą Milicz, a z północy i z zachodu  z województwem wielkopolskim (z gminami Zduny, Jutrosin). Powierzchnia ewidencyjna gminy wynosi 10059 ha. Gminę Cieszków zamieszkuje ok. 4800 mieszkańców (w tym w samym Cieszkowie ok. 2060 osób). Układ osadniczy tworzy 17 następujących wsi : Biadaszka, Brzezina, Cieszków, Dziadkowo, Góry, Guzowice, Jankowa, Jawor, Nowy Folwark, Pakosławsko, Rakłowice, Sędraszyce, Słabocin, Trzebicko, Trzebicko Dolne, Ujazd, Wężowice i 5 przysiółki : Grzebielin, Niezamyśl, Pustków, Siemianów, Zwierzyniec. Gmina Cieszków położona jest  w obrębie wzniesień Śląsko – Wielkopolskich, w skład których wchodzą Wzgórza Cieszkowskie oraz fragmenty Niecki Kobylińskiej oraz Kotliny Milickiej. W północno – wschodniej i centralnej części znajdują się Wzgórza Cieszkowskie. Wzgórza te na terenie gminy osiągają wysokości bezwzględne od 120 do ok. 183 m n. p. m., a ich spadki posiadają wartość w granicach od 5 do 12%. Klimat lokalny gminy jest zróżnicowany. Występuje tutaj zachodnia oraz południowo – zachodnia cyrkulacja powietrza. Pokrywa śnieżna utrzymuje się przeciętnie przez 60 dni w ciągu roku. Okres wegetacyjny trwa od 210 do 220 dni. Gminę charakteryzuje wysokie nasłonecznienie. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi od 7 do 8 st. celsjusza. Na terenie gminy Cieszków nie występują surowce naturalne, które w skali gminy mogą mieć znaczenie gospodarcze. Występują tu złoża kruszywa naturalnego – piasku (Ujazd, Trzebicko, Guzowice, Dziadkowo, Pakosławsko, Góry, Grzebielin) oraz surowca ceramiki budowlanej – iłu (okolice Brzeziny).
Najważniejszym szlakiem komunikacyjnym przebiegającym przez gminę Cieszków jest droga krajowa nr 15 z Trzebnicy  do Jarocina. Cieszków posiada ponadto  dogodne połączenia komunikacyjne , m. in. z Wrocławiem oraz z Poznaniem (połączenia kolejowe oraz autobusowe).