Biadaszka

Biadaszka

Jest to wieś położona 170 m n.p.m., na południe od Cieszkowa. Zabudowa wsi to pozostałości budownictwa poniemieckiego z XIX i XX wieku. W lesie, między Biadaszką a Cieszkowem, znajduje się cmentarz poewangelicki z połowy XIX wieku; obecnie bardzo zaniedbany. Nazwa niemiecka wsi brzmiała Biadaschke Pedanischke.