Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Gminy w Cieszkowie
Adres elektronicznej skrzynki podawczej:

Skrytka Urzędu Gminy w Cieszkowie: /85k2waq7tr

Aby złożyć wniosek konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP- konto jest bezpłatne.

Adres platformy:
http://epuap.gov.pl/

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;

2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7.30 – 15:30) do Kancelarii instytucji mieszczącej przy ul. Grunwaldzkiej 41 w Cieszkowie  na następujących nośnikach danych:
-Pamięć masowa USB
-Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes

Akceptowalne formaty załączników to:
DOC, RTF
XLS
CSV
TXT
GIF, TIF, BMP, JPG
PDF
ZIP

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB, dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.