Gospodarka

Gospodarka

Gmina Cieszków położona jest w otoczeniu lasów i stawów, z dala od zakładów przemysłowych. Dlatego też środowisko w regionie nie jest zanieczyszczone, a przyroda jest jego niewątpliwym walorem.

   Ponad połowę powierzchni gminy stanowią użytki rolne, stąd dominacja rolnictwa na tym terenie. Wielkie obszary leśne są bogate w liczne okazy fauny i flory. Lasy, które pokrywają około 30 % obszaru gminy, stanowią jej naturalne bogactwo. Dzięki temu istnieją tu znakomite warunki dla rozwoju firm zajmujących się transportem i obróbką drewna, a także zakładów usług leśnych. Na terenie gminy znajdują się leśnictwa: Zwierzyniec, Sędraszyce, Rakłowice oraz częściowo Gogołowice i Gądkowice. Wszystkie one podlegają Nadleśnictwu Milicz. Działalność gospodarczą na tym terenie rozwijają niewielkie raczej,  rodzinne firmy: wytwórcze, usługowe i handlowe. Znajdują się tu: piekarnia, zakład betoniarski, firma zajmująca się obróbką kamienia, przedsiębiorstwa handlowe (m. in. zaopatrzenie rolnictwa) oraz wiele punktów usługowych. Gmina Cieszków ma sieć wodociągową, telefoniczną oraz częściowo gazową. Funkcjonują tu dwie przychodnie lekarskie.

   Region cieszy się zainteresowaniem mieszkańców większych miast ze względu na działki pod zabudowę mieszkalną. Są one dostępne zarówno w ofercie samorządu, jak i w obrocie prywatnym. Walory krajobrazowe, brak przemysłu, czyste środowisko zachęcają do osiedlania się na tym terenie. Także ciekawe zabytki, bliskość parku krajobrazowego i rezerwatu ptaków wodnych gwarantują rozwój nie tylko budownictwa mieszkalnego, ale również turystyki.