Realizacje wybranych projektów unijnych

Realizacje wybranych projektów unijnych


 „Informatyzacja i wdrożenie e-usług publicznych szansą rozwoju jednostek samorządu terytorialnego z Powiatu Trzebnickiego i Milickiego”

   Projekt współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego pn: „Informatyzacja i wdrożenie e-usług publicznych szansą rozwoju jednostek samorządu terytorialnego z Powiatu Trzebnickiego i Milickiego”. Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Milickim i  czteroma gminami. Na tą inwestycję konsorcjum pozyskało ponad 2,3 mln zł. W ramach projektu powstanie zintegrowany system informacyjny, który obejmie m.in. elektroniczny obieg i wymianę dokumentów oraz elektroniczną ich archiwizację.

Całkowita wartość Projektu (w zł)  to 2 777 421,07 zł

Kwota dofinansowania z RPO (w zł) 2 360 530,17 zł

Celem ogólnym projektu jest podniesienie konkurencyjności jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu trzebnickiego i milickiego poprzez wdrożenie elektronicznego obiegu spraw i dokumentów w urzędach oraz platformy elektronicznej umożliwiającej świadczenie e-usług publicznych dla ludności.
Realizacja projektu ma zapewnić rozwiązanie szeregu problemów każdego z urzędów, a także niektórych podległych im jednostek organizacyjnych, poprzez zaspokojenie następujących potrzeb:
- obsługę kancelarii i sekretariatów oraz wydziałów urzędu w zakresie EOD,
- obsługę archiwum zakładowego urzędu,
- obsługę wymiany informacji i dokumentów elektronicznych z innymi urzedami, jednostkami organizacyjnymi,
podmiotami gospodarczymi i obywatelami,
- obsługę elektronicznego podpisu,
- podniesienie bezpieczeństwa przechowywania i przesyłu danych (e-security),
- przyspieszenie rozwoju elektronicznych usług dla ludności poprzez uruchomienie załatwiania spraw przez Internet,
- automatyzacje procesu przygotowywania i przekazywania treści do BIP.

Projekt obejmuje wdrożenie platformy elektronicznej oraz e-usług w Urzędach następujących JST: Starostwo Powiatowe w Trzebnicy i Miliczu, Gmina Prusice, Milicz, Cieszków, Oborniki Śląskie.

Platforma elektroniczna zostanie zrealizowana w postaci zintegrowanego systemu informatycznego obejmującego:
a) elektroniczny obieg i wymianę dokumentów,
b) elektroniczna archiwizacje dokumentów,
c)świadczenie elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego,
d) modernizacje sprzętowej infrastruktury informatycznej-gwarancja sukcesu i trwałości wdrożenia,
e) stworzenie bezpiecznego systemu transmisji danych, opartego o nowoczesne technologie łączy szerokopasmowych, transmisji bezprzewodowych oraz bezpieczny intranet.

Koordynator Projektu:
Dominika Łasica
Z-ca Naczelnika Wydziała Inwestycyjno – Technicznego
Starostwo Powiatowe w Trzebnicy