Zwierzyniec

Zwierzyniec

   Jest to wieś położona 170 m n.p.m., na północny wschód od Cieszkowa.     Można zaliczyć ją do osady leśnej. W obrębie wsi znajduje się wiekowy dąb. Za panowania administracji niemieckiej nosiła nazwę „Thiergarthen”. Wybudowano tu również wiatę dla turystów przemierzających szlakami rowerowymi.