Herb Gminy Cieszków - do pobrania

Herb Gminy Cieszków - do pobrania

W czerwonym polu tarczy późnogotyckiej srebrna rogacina dwukrotnie przekrzyżowana. Tarcza sercowa na krzyżu rogaciny przekrzyżowanej górnym jelcem a oparta na krzyżowaniu z drugim, dolnym, w której srebrnym polu kogut czerwony o złotym dziobie i złotych pazurach, nad którym i po obu jego bokach trzy gwiazdy sześciopromienne złote.

Herb zostaje ukazany w późnogotyckiej tarczy zgodnie z zasadami uchwalanymi na I Krakowskim Kolokwium Heraldycznym przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, określając także starożytność ukazywanego w polu tarczy wizerunku. Srebrne pole tarczy sercowej wiąże się ze srebrem rogaciny przeszytej górnym jelcem [srebrem strzały], która to dwukrotnie przekrzyżowana mieści się w czerwonym polu głównej późnogotyckiej tarczy.

W srebrnej tarczy sercowej kogut czerwony, a nad nim i po obu jego bokach gwiazdy sześciopromienne złote. Ten czerwony kogut wraz z trzema gwiazdami sześciopromiennymi barwy złota to w srebrnym polu tarczy herb miasta Cieszkowa. Cieszków zostaje założony w 1489 roku przez Wilhelma Mosche jako centrum rzemieślnicze i gospodarcze otaczających go własności... W wieku XVI jest w rękach rodu von Maltzanów, hrabiów św. Cesarstwa Rzymskiego. W 1628 roku powstaje ordynacja, a po wojnie trzydziestoletniej pod nazwą i prawem STATUS MINORES jest podległa ona Głównemu Urzędowi Cesarskiemu.... Potem przechodzi z rąk do rąk... Wdowa po Henryku von Flemming, marszałku polnym Tekla von Wierznicietzka w roku 1745 odsprzedaje Cieszków wraz z dobrami okolicznymi Katarzynie Ludwice z Lachowic z siewierskiej linii Sapiehów córce Jana Sapiehy starosty bobrujskiego i Ludwiki z Opalińskich.... Jest szlachcianką z wielkiego polskiego rodu, a ma także tytuł książęcy św. Cesarstwa Rzymskiego jak inni z tego rodu. Tworzy ona tu nową koncepcję filozofii życia, co jest powodowane jej sytuacją prywatną... Jednakże zaczyna od budowy kościołów. Tworzy dzieło architektoniczne niezwykle odrębne jako kościół, który pełni także funkcje kościoła dworskiego. Jest on także jej mauzoleum...
Tylko raz na Śląsku na szczytach wież kościelnych, na ich iglicach pojawiają się miast krzyży herby [poza Cieszkowem]. To Legnickie Pole, gdzie tak upamiętniono księcia Henryka Pobożnego, poległego w walce z Mongołami pod Legnicą... Tu na iglicach wież cieszkowskich zabłysnęły rogaciny przekrzyżowane, zwane w heraldyce - Lisem1. Ten kościół cieszkowski staje się niezwykłym pomnikiem paralelnym do filozofii kościoła dworskiego w Dreźnie fundacji elektora saskiego i króla Polski Augusta III Sasa. Nie zachował się zamek budowany poprzez pokolenia przeróżnych rodów.
Brak niemal śladów po kasztelu zameczku miejscowej kasztelanii z którym to jest związana nazwa Cieszkowa2 około roku 1280... . Nie zachowały się ślady własności Księstwa Głogowskiego ani Oleśnickich... Zachował się natomiast absolutnie unikatowy w tych obszarach kraju przepiękny kościół, który miał także pełnić rolę ośrodka misyjnego katolickiego, dla nawracania na katolicyzm protestantów.
To piętno polskie odciśnięte w obszarze Milickim w tej części Śląska... Jeszcze w wieku XIX historycy niemieccy wspominają księżnę Katarzynę Ludwikę z Sapiehów jako dobroczyńcę i krzewiciela innej nowej kultury... Dlatego też wprowadzając do herbu Gminy Cieszków herb miasteczka [nie posiadającego dziś praw miejskich] prastary herb... nie można nie pamiętać o tak ważnym akcencie czysto polskim jakże mało, a tak mocno wyraziście i z wielką wagą kulturową spotykanym na Śląsku. Śląsku, który po 807 latach /po rozbiciu dzielnicowym.../ - powrócił do Polski...
Tym akcentem to herb księżnej Katarzyny, to polski herb Lis...