Pałac w Trzebicku

Pałac w Trzebicku

Klasycystyczny pałac w Trzebicku z XVII wieku – wpisany w dniu 23.05.1989 do Rejestru Zabytków Województwa Dolnośląskiego pod numerem 621/W . Stan bardzo zły, zniszczony przez pożar w 1977 roku,

Na wschód od kościoła, po drugiej stronie drogi wiodącej z Cieszkowa, wśród masywu zieleni znajdują się pozostałości dawnego zespołu pałacowego. Początkami sięga on najprawdopodobniej XVII wieku. Na przełomie XVIII i XIX wieku był to klasycystyczny pałac murowany. Romantycznego charakteru średniowiecznej budowli nadała mu przebudowa w 2 połowie XIX.
Wśród drzew opuszczonego parku przeważają dęby skoncentrowane głównie na jego obrzeżach. Po jego południowej stronie znajduje się centralnie ukształtowana polana parkowa. Na dziedzińcu utworzony był rodzaj gazonu, oddzielonego od rezydencji wysokim podjazdem.
 Niestety, w 1979r. pożar, który wybuchł z powodu zwarcia instalacji, zniszczył pałac. Dziś z tego pięknego pałacu pozostały tylko ruiny, które w każdej chwili mogą runąć.Szkoda, że nikt nie podjął się odbudowy tej rezydencji zaraz po pożarze. Dziś mogłaby przyciągnąć wielu turystów!