Jednostki organizacyjne

Jednostki organizacyjne

Imię i nazwisko
osoby zarządzającej
Nazwa jednostki
organizacyjnej
Dane kontaktowe
Marek Warkocz
Urząd Gminy Cieszków ul. Grunwaldzka 41
56-330 Cieszków
tel.: 713848102
e-mail: wojt@ug.cieszkow.pl
strona domowa: www.cieszkow.pl
Halina Niedbała Gminne Centrum Kultury
w Cieszkowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 35
56-330 Cieszków
tel.: 713848142
e-mail: gckcieszkow@op.pl
strona domowa: www.gck-cieszkow.c0.pl
Alicja Błaszczyńska Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Cieszkowie
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 45
56-330 Cieszków
tel.: 713848108
e-mail: alicja.blaszczynska@gops.cieszkow.pl
Edyta Karpińska Publiczne Przedszkole
w Cieszkowie
ul. Kolejowa 7
56-330 Cieszków
tel.: 713848131
e-mail: przedszkolecieszkow@gmail.com
strona domowa: www.przedszkolecieszkow.pl
Iwona Felisiak
Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego
w Cieszkowie
ul. Grunwaldzka 3
56-330 Cieszków
tel.: 713848146
e-mail: spkusy@interia.pl
strona domowa: http://spkusy.c0.pl
Zbigniew Grzywacz Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika
w Pakosławsku
Pakosławsko
56-330 Cieszków
tel.: 713848180
e-mail: sp.pakoslawsko@op.pl
strona domowa: http://sppakoslawsko.szkolnastrona.pl