Trzebicko

Trzebicko

Jest to wieś położona 161 m n.p.m., na południowy zachód od Cieszkowa, usytuowana na skraju Wysoczyzny Leszczyńskiej. Roztacza się stąd piękny widok na Kotlinę Milicką i Wzgórza Trzebnickie. Miejscowość założona została w XIII wieku na prawie polskim, a pierwsze wzmianki o niej sięgają roku 1241. Jeden z mieszkańców nazywał się wówczas Strzebko de Trzebeczsko. Z 1610 roku pochodzą notatki na temat folwarku we wsi, obejmującego dom mieszkalny, owczarnię, młyn, sad i ogród. Najcenniejszym zabytkiem budownictwa sakralnego na Śląsku jest drewniany kościół pod wezwaniem św. Macieja. Powstanie świątyni datowane jest na 1672 rok, ale istnieją zapisy wcześniejsze. W 1571 roku pojawia się wzmianka o parafii we wsi, co pozwala przypuszczać, że kościół już był. Późniejsze dane pochodzą z dokumentów wizytacyjnych  z 1666 roku, w których są informacje o zaniedbanej, zmurszałej budowli i dziurach w dachu świątyni. Najprawdopodobniej 1672 rok jest to data ukończenia gruntownego remontu kościoła, dlatego została przyjęta za rok jego powstania.Budowla składa się z jednej nawy, ma konstrukcję zrębową z gontowym dachem. Wyposażenie wnętrza jest również drewniane, wczesnobarokowe, m.in. polichromie, ambona i ołtarz z 1678 roku oraz ołtarze boczne z II połowy XVII wieku. Po prawej stronie, przed ołtarzem głównym znajduje się chrzcielnica z początków XIX wieku. Na ścianach wiszą obrazy z XVII i XVIII wieku. Nad drzwiami uwagę zwracają polichromie z 1634 roku. Na chórze znajduje się prospekt organowy z II połowy XVIII wieku. Dzwon spiżowy w wieży datowany jest na 1600 rok. Koło kościoła znajduje się stary cmentarz. Charakterystyczny jest nagrobek Anny Hoffmann z 1778 roku. Ma on kształt obelisku. W latach 1745-1779 dobra tutejsze należały do Katarzyny Ludwiki z Sapiehów. Po jej śmierci Trzebicko przeszło w ręce syna kapitana von Lilienhoff und Adelstein. W 1834 roku majątek nabyła rodzina von Beckelberg, osiadła tu w XIX wieku. Od 1905 roku jako posiadaczka dóbr wzmiankowana jest maria Gebel. Następnie majątek przeszedł w ręce Marii Schade z domu Heintel. Być może była to ta sama osoba, ale dwukrotnie zamężna.Od 1939 roku wspomniany jest inny właściciel posiadłości – Jerzy Linke, który zarządza nią do II wojny światowej. Na uwagę zasługuje klasycystyczny pałac ceglany z mansardowym dachem. Wzniesiono go w XVII wieku. Otoczony jest on parkiem, a w południowej części znajduje się polana parkowa. Zasadniczy drzewostan, głównie dęby, skoncentrowano na obrzeżach parku. Zagospodarowano też dziedziniec, gdzie utworzono rodzaj gazonu, oddzielonego od rezydencji wysokim podjazdem.Na zachód od Trzebicka, obok drogi prowadzącej do Gór, leży grodzisko wczesnośredniowieczne, zwane dziś Szwedzkim Wałem. Ma on średnicę około 50 m, wysokość wału wynosi 2-3 m, a szerokość przy podstawie – 8-10 m.Na północny wschód od wsi, przy szosie do Cieszkowa, wznosi się Winna Góra z wieżą triangulacyjną. W czasie II wojny światowej wieś została przemianowana na Strebitzko Hochrode.