Program Priorytetowy ograniczenie niskiej emisji na obszarze woj. dolnośląskiego

Program Priorytetowy ograniczenie niskiej emisji na obszarze woj. dolnośląskiego

Program Priorytetowy: Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego

Cel programu: Poprawa jakości powietrza na terenie Dolnego Śląska poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń z procesu energetycznego spalania, głównie pyłów PM2,5 i PM10 na rzecz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii cieplnej,
Beneficjenci (wnioskodawcy) programu:
Jednostki samorządu terytorialnego (JST) lub ich związki z terenu województwa dolnośląskiego
Beneficjenci końcowi programu:
Osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w lokalu mieszkalnym,
wspólnoty mieszkaniowe, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni
JST w odniesieniu do komunalnego budownictwa mieszkaniowego
Zakres wsparcia :
przedsięwzięcia polegające na likwidacji kotłów starej generacji oraz na zakupie i montażu przyjaznego środowisku źródła ciepła :
Kotły gazowe,
Kotły na olej lekki opałowy,
Piece zasilane prądem elektrycznym,
Kotły na paliwa stałe lub biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012)
Włączenie do sieci cieplnych,
OZE- pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe- służące zasileniu źródła

Deklaracja udziału dla mieszkańców: S28C-117062910180.pdf