Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków

Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków

 

Wymagane załączniki do wniosku o dofinansowanie przydomowej oczyszczalni:
1.Zgłoszenie robót budowlanych/ pozwolenie na budowę
2.Opis technologiczny przydomowej oczyszczalni
3.Oświadczenie o prawie dysponowania gruntem


WNIOSEK O PŁATNOŚĆ
/ROZLICZENIE/

wykonania zadania, polegającego na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków, dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Gminy Cieszków (.docx).

Wymagane załaczniki do wniosku o płatność:
1. Protokół odbioru pomiędzy inwestorem a wykonawcą
2. Dokument finansowy-  faktura
3. Potwierdzenie wykonania płatności w formie bezgotówkowej- przelew.


UMOWA
Umowa na wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków