Spotkanie konsultacyjne w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miejscowości Cieszków na lata 2017-2023