Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  INFORMATOR
Gminnej Komisji ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Cieszkowie

 

             Celem Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 jest zobowiązanie osoby uzależnionej do walki z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych i podjęcia leczenia odwykowego.

Jej działania dotyczą  mieszkańców Gminy Cieszków.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami filmowymi opisującymi w dokładny i przystępny sposób skutki nałogów:


Zapraszamy do zapoznania się z cyklem filmowym "Bezpieczni w czasie pandemii": https://www.youtube.com/watch?v=hAL-HbtxBGE

JEŻELI zauważasz u siebie lub bliskiej Ci osoby takie objawy, jak:

 • silna, nieodparta chęć napicia się alkoholu, utrata kontroli nad piciem;
 • inna niż dawniej reakcja na alkohol;
 • złe samopoczucie wynikające z nadużywania alkoholu, leczone alkoholem picie ciągami – przez kilka dni lub tygodni pijący nie trzeźwieje;
 • utrata pamięci – brak możliwości odtworzenia w pamięci tego, co zdarzyło się
  po wypiciu;
 • próby podejmowania abstynencji, zakończone nawrotami picia;
 • po przerwaniu dłuższego picia pojawiają się: silny lęk, dreszcze, skurcze mięśni, pocenie się, nudności i wymioty.

Potrzebujesz porady, wsparcia, informacji,
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI !
zgłoś się do:
Urząd Gminy Cieszków  ul.  Grunwaldzka 41
Tel.  713848102 w. 53  e-mail: renata.klaskala@ug.cieszkow.pl
Tel. 713848102  w. 35  e-mail: marta.jakubczyk@ug.cieszkow.pl

 POMOŻEMY rozpoznać problem oraz jego przyczyny
 WSKAŻEMY kierunki działania zmierzające do rozwiązania problemu
UDZIELIMY wsparcia w podjętych decyzjach dotyczących zmian w życiu z uzależnieniem w tle


 1.      Gminna Komisja  ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Cieszkowie,  ul. Grunwaldzka 41,   tel. 713848102  w.  53 lub w. 35         
 2.      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszkowie  ul. Sikorskiego 45 , tel. 713848108
 3.      Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  56-330 Cieszków  ul. Sikorskiego 45 ,  tel. 713848108
 4.      Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ´Niebieska Linia”  tel. 801120002
 5.      Komenda Powiatowa Policji w Miliczu  ul.  T. Kościuszki 4  tel. 478721200
 6.      Centrum Profilaktyki i Terapii  Psychiatrycznej „SALUS” w Miliczu ul. Wojska Polskiego 21 tel. 713831942