„Rewitalizacja rynku w miejscowości Trzebicko poprzez przebudowę placu przy zabytkowym kościele św. Macieja – etap III”