Uchwała nr XXVII/189/2020 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zduny