Aktualności

Aktualności

30 11 2021
W dniu 22.11.2021r. zakończyły się prace remontowe chodnika na cieszkowskim Rynku. W ramach inwestycji ułożono nowy chodnik z betonowych płytek chodnikowych 35x35x5 cm. koloru białego na podsypce cementowo piaskowej gr 3-5 cm oraz wykonano wysepki pod... Pokaż więcej...
24 11 2021
INFORMUJEMY O ZMIANACH W „GRANTACH PPGR”, które nastąpiły po złożeniu wniosków o dofinansowanie. Wymogiem obowiązkowym stało się potwierdzenie pokrewieństwa ucznia z osobą pracująca niegdyś w PPGR, a także potwierdzenie faktu zatrudnienia w PGR. PROSIMY... Pokaż więcej...