Nowy chodnik na cieszkowskim Rynku.

Nowy chodnik na cieszkowskim Rynku.

Data publikacji:
W dniu 22.11.2021r. zakończyły się prace remontowe chodnika na cieszkowskim Rynku. W ramach inwestycji ułożono nowy chodnik z  betonowych płytek chodnikowych 35x35x5 cm. koloru białego na podsypce cementowo piaskowej gr 3-5 cm oraz wykonano wysepki pod ławkami.
Wszystkie roboty wykonała firma: Zakład Budownictwa Drogowego i Ogólnego KWaDro-Bud Krzysztof Wachowski ze Sławoszowic.

Koszt inwestycji: to  66 777,49 zł.
Inwestycja finansowana w całości  z budżetu gminy.