Aktualności

Aktualności

22 02 2023
W ślad za pismem z Urzędu Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, z dnia 17.02.2023 r., (wpływ do DUW 20.02.2023 r.), znak DDEP/071/RAPIII/2/7/2023, przekazanym za pośrednictwem Państwowe... Pokaż więcej...
Strona 1 z 3