Rol.6840.2.2022 Ogłoszenie o II publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości - dz. nr 45/2 AM2 obręb Cieszków - Informacja o wyniku przetargu