Rol.6840.13.2022 Ogłoszenie o III publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedażnieruchomości - dz. nr 44/14 obręb Jankowa - Informacja o wyniku przetargu