Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych: październik 2019