Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na terenie Gminy Cieszków