Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie - Powiat Milicki

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie - Powiat Milicki

Data publikacji:

Szanowni Państwo, 

pragniemy przypomnieć, że Fundacja Togatus Pro Bono, w ramach realizacji rządowego programu, udziela nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Milickim.

Harmonogram

W Powiecie Milickim punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzony jest w budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Miliczu.

Porady prawne udzielane są  we wtorki w godzinach 16:00 – 20:00, środy i piątki w godzinach 10:00 – 14:00, 

Natomiast poradnictwo obywatelskie udzielane jest w poniedziałki i czwartki w godzinach 16:00 – 20:00.

 

Numer telefonu, pod którym można umówić termin wizyty prawnej: 798 211 377

 

Komu przysługuje ?

Porada przysługuje osobie, która nie jest wstanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Z porady mogą skorzystać również przedsiębiorcy tj. osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały innych osób.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

➢ poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach, również w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym

➢ wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego

➢ sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym

➢ sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową

➢ nieodpłatną mediację

 

 Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

➢ działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji (w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego)

➢ nieodpłatną mediację

Zapraszamy na naszą stronę internetową, Facebooka oraz profil YouTube, gdzie zamieszczamy materiały i filmy edukacyjne ????