Nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Województwa Dolnośląskiego

Nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Województwa Dolnośląskiego

Data publikacji:

Szanowni Państwo,

przypominamy, że nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Województwa Dolnośląskiego trwa do 14 lipca br.

 

Harmonogram wyborów do Rady Seniorów Województwa Dolnośląskiego kadencji 2024-2029:

24.06.2024 – 14.07.2024 – nabór kandydatów na członków Rady;
15.07.2024 – 26.07.2024 – ocena formalna zgłoszonych kandydatur;
29.07.2024 – 06.08.2024 – uzupełnienie braków formalnych w zgłoszeniach kandydatów;
02.09.2024 – 22.09.2024 – głosowania na kandydatów;
23.09.2024 – 04.10.2024 – weryfikacja formalna i przeliczenie głosów.  

 

Link do strony BIP: https://bip.dolnyslask.pl/m,2708,rada-seniorow-wojewodztwa-dolnoslaskiego.html

Link do pobrania dokumentów: https://bip.dolnyslask.pl/m,2712,do-pobrania.html

Wypełnioną kartę zgłoszenia kandydata wraz z oświadczeniem kandydata należy złożyć w terminie określonym w ogłoszeniu o otwarciu procedury wyłaniania kandydatów na Członka w jeden z trzech sposobów:

1) osobiście pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Kancelaria Sejmiku, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, z dopiskiem „Rada Seniorów Województwa Dolnośląskiego”;

2) za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Kancelaria Sejmiku, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław, z dopiskiem „Rada Seniorów Województwa Dolnośląskiego”;

3) w wersji elektronicznej w postaci pliku przesłanego za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, na platformie ePUAP. Karta zgłoszenia kandydata powinna zostać podpisana podpisem elektronicznym przez osobę składającą, a w przypadku Podmiotu osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Podmiotu zgodnie z KRS lub innym właściwym dokumentem stanowiącym podstawę działalności danego podmiotu. Oświadczenie kandydata powinno zostać podpisane podpisem elektronicznym przez kandydata.

O zachowaniu terminu złożenia dokumentów w wersji papierowej (w sposób określony w ust. 5 pkt 1 i 2) decyduje data wpływu do Kancelarii Sejmiku.

O zachowaniu terminu złożenia dokumentów w wersji elektronicznej (w sposób określony w ust. 5 pkt 3) decyduje data wpływu przez e-PUAP na elektroniczną skrzynkę Urzędu.

W sprawach dotyczących wyborów proszę kontaktować się z Kancelarią Sejmiku.

  1. Agnieszka Pasternak – Trzeciak, tel. 71 340 62 24, e mail: agnieszka.pasternak-trzeciak@dolnyslask.pl
  2. Aleksandra Misztak, tel. 71 340 64 28 e mail; aleksandra.misztak@dolnyslask.pl