13/2024 z dnia 10 czerwca 2024 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Cieszkowie