Badanie statystyczne z zakresu rolnictwa: Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S)

Badanie statystyczne z zakresu rolnictwa: Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S)

Data publikacji:
Od 1 do 28 czerwca 2024 r. na terenie całej Polski jest prowadzone badanie statystyczne z zakresu rolnictwa: Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S).

Celem badania jest uzyskanie informacji o pogłowiu świń oraz produkcji żywca wieprzowego w danym okresie sprawozdawczym oraz o kwartalnych cenach zakupu i dzierżawy ziemi rolnej.

Dane zebrane w badaniu pozwolą na określenie zmian w gospodarstwie rolnym. Badaniem objęte są gospodarstwa rolne osób fizycznych, osób prawnych

oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej prowadzące chów/hodowlę świń.

Informacja o badaniu:

 

Więcej informacji na temat badań ankietowych z zakresu rolnictwa znajduje się pod adresem:  badania-ankietowe.stat.gov.pl

 

Poniżej informacja na stronie GUS na temat Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S):


https://stat.gov.pl/aktualnosci/badanie-poglowia-swin-oraz-produkcji-zywca-wieprzowego,554,1.html