Zarządzenie Wójta Gminy Cieszków nr 10/2024 z dnia 29.05.2024 roku w sprawie możliwości wnoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Zarządzenie Wójta Gminy Cieszków nr 10/2024 z dnia 29.05.2024 roku w sprawie możliwości wnoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Data publikacji:
zostało umieszczone zarządzenie 10/2024 z dnia 29.05.2024 roku w sprawie możliwości wnoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.