Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu Strategii Rozwoju Powiatu Milickiego na lata 2024-2030

Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu Strategii Rozwoju Powiatu Milickiego na lata 2024-2030

Data publikacji:

Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu Strategii Rozwoju Powiatu Milickiego na lata 2024-2030

Zarząd Powiatu Milickiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Strategii Rozwoju Powiatu Milickiego na lata 2024-2030”. Konsultacje mają ogólnopowiatowy charakter i kierowane są do mieszkańców, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i ich organizacji oraz innych zainteresowanych instytucji z powiatu milickiego.

Ewentualne opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na formularzu w terminie od 7.02.2024 r. do 29.02.2024 r.

Projekt Strategii oraz formularz zgłoszenia opinii/uwag/propozycji znajdziesz tu: szczegóły

Formularz zgłoszenia opinii/ uwagi/ propozycji należy:

  1. - przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Miliczu, ul. Wojska Polskiego 38, 56-300 Milicz (decyduje data wpływu formularza do Urzędu) lub
  2. - złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Miliczu, ul. Wojska Polskiego 38
  3. -  przesłać zeskanowany formularz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@milicz-powiat.pl.

Za termin doręczenia uznaje się datę jego wpływu do Starostwa Powiatowego w Miliczu.