ROL.6840.13.2023 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dz. nr 30/2 obręb Rakłowice