ROL.6840.12.2023 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dz. nr 150/16 obręb Sędraszyce