ROL.6840.11.2023 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - dz. nr 150/15 obręb Sędraszyce