Uroczyste wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego.

Uroczyste wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego.

Data publikacji:

W Urzędzie Gminy w Cieszkowie 14 grudnia 2023 r. odbyło się uroczyste wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego.

Po odbyciu stażu, skompletowaniu odpowiednich dokumentów oraz złożeniu wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego, Pani Izabela Błaszczyńska w dniu 4 grudnia 2023 r.  przystąpiła do egzaminu na nauczyciela mianowanego. Pani Izabela stanęła przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Wójta Gminy Cieszków, w skład której weszli Dyrektor Szkoły podstawowej w Cieszkowie, Sekretarz Gminy Cieszków , ekspert z listy MEN oraz przedstawiciel Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

W dniu 14 grudnia br. po uroczystym ślubowaniu, Wójt Gminy Cieszków - Pan Ignacy Miecznikowski w towarzystwie Sekretarza Gminy Cieszków - Pana Władysława Szydełko, Dyrektora Szkoły Podstawowej - Pani Iwony Felisiak, Inspektora ds. oświaty - Pani Katarzyny Niedbała dokonał wręczenia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Składamy Pani Izabeli Błaszczyńskiej serdeczne gratulacje i wyrazy uznania z powodu uzyskania aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Życzymy dalszych sukcesów w kształceniu oraz wychowaniu dzieci i młodzieży.