Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Cieszków na lata 2024-2030