Trwają prace w ramach przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ujazd.

Trwają prace w ramach przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ujazd.

Data publikacji:
Trwają prace w ramach przebudowy  drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ujazd. Umowa z wykonawcą drogi firmą GM Snadna-Witkowska z Krotoszyna została podpisana w drugiej połowie sierpnia br.

Przebudowany odcinek ma długość 437 m., obejmuje prace wykonania pełnej podbudowy i nawierzchni asfaltowej oraz poboczy zagęszczonych tłuczniem.

Dofinansowanie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu 227 240,00 zł.

Koszt całkowity zadania 342 309,00 zł