Rol.525.1.2023 - Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art 19a. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Zadanie: Organizacja Grupowego wyjazdu turystyczno-rekreacyjnego "Integracja bez barier"

Rol.525.1.2023 - Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art 19a. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Zadanie: Organizacja Grupowego wyjazdu turystyczno-rekreacyjnego "Integracja bez barier"

Data publikacji:
Informujemy, iż na stronie:
https://bip.cieszkow.pl/a,18314,rol52512023-ogloszenie-o-zlozeniuo-ferty-w-trybie-art-19a-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003-r-o-dzialal.html
umieszczone zostało Rol.525.1.2023 - Ogłoszenie o złożeniu oferty
w trybie art 19a. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie - Zadanie: Organizacja Grupowego wyjazdu turystyczno-rekreacyjnego
"Integracja bez barier"