Usuwanie wyrobów zawierających azbest - 2023r.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest - 2023r.

Data publikacji:
O G Ł O S Z E N I E

W SPRAWIE NABORU WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE
USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

WÓJT GMINY CIESZKÓW INFORMUJE,
IŻ GMINA CIESZKÓW PLANUJE W ROKU BIEŻĄCYM PONOWNIE STARAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE DEMONTAŻU, ZBIERANIA, TRANSPORTU ORAZ UNIESZKODLIWIANIA
WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z NIERUCHOMOŚCI ZLOKALIZOWANYCH
NA TERENIE GMINY CIESZKÓW.

            Wysokość dofinansowania może wynieść do 100% kosztów zadania. Warunkiem uruchomienia programu będzie decyzja o przyznaniu środków zewnętrznych Gminie Cieszków przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

W związku z powyższym kompletne wnioski o dofinansowanie prac, można składać w pokoju nr 7 Urzędu Gminy Cieszków do dnia 10 lutego 2023 roku.
 
Zakup i wykonanie nowego pokrycia dachowego,
w przypadku demontażu dachu – nie są objęte dofinansowaniem.
W przypadku uruchomienia programu, wszystkie prace wykonywane będą w możliwie najszybszym terminie.
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 71-38-48-102 wew. 34.
Wzory wniosków i oświadczeń można pobrać na stronie bip.cieszkow.pl zakładka – informacje o środowisku / usuwanie wyrobów zawierających azbest lub w pokoju nr 7 urzędu.
         Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Cieszków o dofinansowanie zadania związanego z realizacją  „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cieszków” przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
 
WÓJT GMINY CIESZKÓW zaznacza, że w przypadku, gdy wniosek Gminy Cieszków nie zostanie zakwalifikowany do realizacji przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – niniejszy nabór wniosków zostanie unieważniony.
 
WÓJT GMINY 
Ignacy Miecznikowski